پرسیار بکە

هەر پرسیارێکت هەیە دەتوانیت لێرە بیکەیت وە ئەگەر وەڵامی هەر پرسیارێك دەزانیت سوپاس بۆ وەڵامدانەوەی.


2 comments

slaw videokanm encrypt bun chon chak dabnawa

agar mabastt la youtube a awa lawanaya bahoy copyright awa bet dangi video kan bgora chak dabet


خەندەکانشاردنەوە